College voor beroepsreglementering

Het College heeft tot taak het voorbereiden van verordeningen en nadere voorschriften aangaande de gedrags- en beroepsregels voor accountants en het verzorgen van toelichtingen en uitleg van wet- en regelgeving voor accountants. Het College bestaat uit negen accountants en tenminste één niet-accountant. Het College laat zich bij de uitvoering ondersteunen door subcommissies, werk- en projectgroepen en het NBA bureau.  

Vacatures »

Commissiebegeleider

  • Els Geerts