Campagnes van de NBA

De NBA voert twee campagnes. Daarmee willen we laten zien dat je met de beroepstitel Accountant de meest uiteenlopende functies in de maatschappij kan vervullen. Bovendien moet voor de buitenwereld duidelijk zijn waar accountants voor staan en wat van hen mag worden verwacht. Op een accountant doen ondernemers, bedrijven, overheid en samenleving graag een beroep. Accountants leveren toegevoegde waarde door hun deskundigheid en integriteit. De NBA voert deze campagnes als onderdeel van de strategiesche pijler ' Sterk Merk' .

Campagnes

Accountancy, iets voor jou?

Met deze campagne laten we jonge mensen kennis maken met het beroep accountant. Op een speelse en vrolijke manier laten we de breedte, de maatschappelijke relevantie en het economische belang van de accountantzien. Veel accountants dragen als ambassadeur bij aan dit onderwijsproject.

Mkb-campagne

In deze campagne richten we ons helemaal op de mkb-ondernemer. We laten zien wat de meerwaarde van een accountant is, wat een accountant allemaal kan doen voor een mkb-ondernemer. Via een handige toolkit kunnen accountants zelf actief bijdragen aan de campagne.

Contact

Lukas Burgering (375x375)
Lukas Burgering Woordvoerder NBA 088 4960 255