Voor overstappen met een afgerond portfolio moet voldaan zijn aan:

 • De nieuwe eindtermen, ook wat betreft het aantal uren en opdrachten (o.a de ICAIS-opdracht).
 • Het trainingsprogramma en het referaat (aanvullend voor AA trainees).
 • De genoemde eisen op basis van werkervaring, opdrachten en trainingen[1].
 • Een minimale rapportageverplichting.
 • Finale toetsing door het stagebureau.

De trainee stelt een POP op met een Ist-Soll beschrijving. Hieruit moet blijken in hoeverre al is voldaan aan de eisen m.b.t. de eindtermen, het aantal uren, het aantal opdrachten, ICAIS opdracht, trainingsprogramma en referaat (MKB). De trainee zet uiteen wat hij/zij nog moet doen om aan alle eisen te voldoen. Hij/zij maakt hierbij gebruik van de voortgangstabel (eindtermen & urenverplichting). 

Verantwoording vindt op de volgende manier plaats:

Eindtermen en uren

 • Middel: voortgangstabel
 • Toetsing: Periodiek overleg a.d.h.v. tabel
 • 1ste toetser: Praktijkbegeleider
 • 2de toetser: Beoordelaar (nadat toetsing is aangevraagd)

Opdrachten (aantal +niveau)

 • Middel: Korte omschrijving van beroepsproducten
 • Toetsing: Periodiek overleg a.d.h.v. beroepsproducten + tekenen voor akkoord
 • 1ste toetser: Praktijkbegeleider
 • 2de toetser: Beoordelaar (nadat toetsing is aangevraagd)

ICAIS-opdracht

 • Middel: Uitgewerkte opdracht
 • Toetsing: Gebruikelijke route
 • 1ste toetser: Praktijkbegeleider/intern deskundige
 • 2de toetser: Beoordelaar of docent (taak ELO)

Trainingsprogramma

 • Middel: Met certificaten afgeronde trainingen
 • Toetsing: Periodiek overleg, check certificaten + tekenen voor akkoord
 • 1ste toetser: Praktijkbegeleider
 • 2de toetser: Beoordelaar (nadat toetsing is aangevraagd)

Referaat

 • Middel: Referaat wordt afgelegd onder verantwoordelijkheid van referaataanbieder
 • Toetsing: Aanwezigheid casusbeschrijving en certificaat
 • 1ste toetser: Stagebureau
 • 2de toetser: n.v.t.

Wanneer praktijkbegeleider en trainee van mening zijn dat aan alle eisen is voldaan, kan de beoordeling door de beoordelaar en finale toetsing door het stagebureau worden aangevraagd. Trainee moet binnen de geldende termijnen afstuderen. Trainee en praktijkbegeleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang.

Trainees kunnen er op voorhand rekening mee houden dat zij in deze situatie terecht kunnen komen en aanvullende inspanningen nadien tot een minimum beperken.

[1] Parallel aan de vrijstellingsregeling voor het trainingsprogramma, kunnen drie van de verplichte  negen trainingsdagen vooraf aan de praktijkopleiding zijn gevolgd.