De huidige ontwikkelingen in de samenleving zoals op het gebied van IT en de aankomende duurzaamheidsregelgeving vragen steeds meer van de accountant en dus ook van de opleiding. Maar kan daar nog meer bij?

De CEA en de RPO vinden het belangrijk dat er in de opleiding tot startbekwame accountant ruimte is en blijft voor kritische leerervaringen onder goede begeleiding en op een efficiënte manier.

Blauwdruk van accountantsopleiding

Het doel van het project ‘Stip aan de horizon’ is om tot een blauwdruk te komen van de accountantsopleiding, die toekomstbestendig, studeerbaar, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig is.

Gekeken wordt naar de inhoud en vormgeving, de effectiviteit en de efficiency. De accountantsopleiding wordt hierbij in zijn geheel beschouwd, dus de theoretische opleiding, de praktijkopleiding en de leerstructuren binnen de werkomgevingen van studenten in hun onderlinge samenhang.

Interactieve sessies

De CEA en de RPO vragen hiervoor verschillende mensen uit het onderwijs- en werkveld om zich samen over bepaalde vraagstukken te buigen in een aantal interactieve sessies. In deze sessies betrekken zij ook studenten en young professionals die de toekomst van de accountantsopleiding helder voor ogen hebben.

Het project wordt begeleid door een onderzoeksgroep van Maastricht University, die de nodige ervaring heeft in het doen van onderzoek naar leren binnen accountantskantoren. 

Hackathons

Op dinsdag 21 juni vond de eerste hackathon plaats in kasteel Woerden. 24 enthousiaste accountants, bijna accountants en andere volgers van het beroep bogen zich over het opleidingsprofiel en het profiel van de startbekwame accountant. Er zijn verfrissende ideeën en inzichten gedeeld, die we mee zullen nemen naar de volgende sessies, waarin we ons gaan buigen over de effectiviteit en de efficiëntie van de accountantsopleiding.
 

Op de hoogte blijven?

De CEA en de RPO geven updates over het project via nieuwsbrieven en berichten op de LinkedIn-pagina van CEA. Heb je tussendoor vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met: stipaandehorizon@nba.nl.