Hoe werkt het?

Iedere accountant dient in 2023-2024 minimaal acht uur te besteden aan ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid waarbij het onderwerp breed is ingestoken.

Dit betekent dat ook de thema's Environmental, Social en Governance vallen binnen de PE-verplichting. De wijze waarop je invulling geeft aan de verplichting is vormvrij en zal (mede) afhankelijk zijn van het werkveld en het huidige kennisniveau.

De keuze is aan jou

De verplichting geeft je alle ruimte om díe onderdelen te leren die echt van meerwaarde zijn voor de eigen praktijk en ambitie. Of het nu gaat om leerdoelen die te maken hebben met de ESG-verslaggeving, je klanten juist informeren over de risico’s én kansen van deze duurzaamheidstransitie of het onderzoeken van duurzame businessmodellen, de keuze is aan jou.

Ontwikkelaanpak op maat

Om jou wat duidelijkheid te geven over dit verplichte onderwerp heeft de NBA op basis van de diverse werkvelden en ontwikkelniveaus een ontwikkelaanpak op maat ontwikkeld. Beide worden ter ondersteuning aangeboden; je bepaalt zelf je leerdoel en de wijze waarop je invulling geeft aan dat leerdoel.

Allereerst beantwoord je twee vragen:

 • Een vraag over jouw werkveld
 • Een reflectievraag over je kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid.

Aan de hand van deze twee vragen kom je uit bij een ontwikkeladvies. Daarbij geven we je enkele suggesties om je vanuit die positie verder te bekwamen. Of je nu een webinar kijkt, bij een collegiale intervisie participeert of een cursus volgt; de keuze is aan jou. Met zowel ontwikkelaanpak als het advies willen we je helpen bij de invulling van het verplichte PE-thema.

Leerdoelen, competenties of de suggesties zijn wellicht niet compleet of toereikend voor jouw situatie; ze zijn bedoeld om je te ondersteunen bij de keuzes die je zelf moet maken.

Hoe is de ontwikkelaanpak opgebouwd?

De ontwikkelaanpak is opgebouwd uit vier werkvelden en voor ieder werkveld vier ontwikkelniveaus:

 • Basisniveau
 • Onthouden en begrijpen
 • Toepassen en analyseren
 • Evalueren en creëren

Daarbij is het ene niveau niet beter dan het andere. Het gaat erom wat jouw werk, jouw rol van je vraagt. Het raamwerk kan helpen om je ambitie te formuleren, het naastgelegen ontwikkelniveau kan daartoe extra inspiratie bieden.

Start met de ontwikkelaanpak

Welke werkzaamheden omschrijven het beste de werkzaamheden in je huidige werk? Kies uit deze 4 werkvelden welke het beste aansluit bij jouw werk.

1. Samenstelpraktijk

Ik ben werkzaam binnen de (brede) samenstel adviespraktijk van een accountantskantoor. Denk aan opstellen van rapportages, samenstellen van jaarcijfers, fiscale toepassingen.

Voorbeeldfuncties:

 • Mkb-accountant/adviseur
 • Samenstelaccountant
 • Clientadviseur

Bepaal je startniveau bij Samenstelpraktijk

2. Finance & Control

Ik ben werkzaam binnen een organisatie en betrokken bij de beheersing van de (interne) organisatie. Ik leg daartoe interne of externe financiële en/of niet-financiële informatie vast, rapporteer daarover om als organisatie daarop te kunnen acteren.

Voorbeeldfunties:

 • Controller
 • Financieel manager
 • Risk manager

Bepaal je startniveau bij Finance & Control

3. Audit

Ik ben voornamelijk bezig met auditwerkzaamheden. Als intern auditor of extern controlerend accountant controleer ik informatie en geef ik zekerheid over financiële en/of niet financiële informatie; jaarrekeningcontrole of operational audits.

Voorbeeldfuncties:

 • Internal auditor
 • (extern) Controlerend accountant en/of controlerend vanuit een toezichthouder of Belastingdienst

Bepaal je startniveau bij Audit

4. Beleid

Ik bepaal (in)direct de koers van de organisatie. Daag daartoe uit, formuleer, of implementeer beleid binnen de organisatie.

Voorbeeldfuncties:

 • Algemeen directeur
 • CEO
 • CFO
 • Business controller
 • Rol als toezichthouder of lid RvC

Bepaal je startniveau bij Beleid