Uitleg portfolio in twee fases

Het PE-portfolio is vormvrij en bewaar je in je eigen omgeving. Het portfolio bestaat uit twee fases. Het Plan van aanpak stel je in het eerste kwartaal op. Dit is een richtlijn die wij onze leden geven. In sommige situaties verschuift Fase 1 door bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, langdurige zorg voor een naaste, andere bijzondere persoonlijke omstandigheden).

Fase 1: Plan van Aanpak

  1. Wat zijn je werkzaamheden
  2. Welke leerdoelen je per werkzaamheid hebt voor het komende jaar
  3. Welke PE-activiteiten je van plan bent om te gaan verrichten in het kader van de door jouw geformuleerde leerdoelen. Voorbeelden van PE-activiteiten: Cursus, intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en of zelfstudie

Fase 2: Reflectie

  1. De wijze waarop je aan de leerdoelen hebt gewerkt. En waaruit blijkt hoe je het geleerde hebt toegepast in de praktijk.
  2. Reflectie op de behaalde leerdoelen

In het reflectiegedeelte van je PE-portfolio reflecteer je inhoudelijk op de uitgevoerde leeractiviteiten, de daaruit voortvloeiende leerresultaten en de toepassing daarvan in de praktijk. Een handig hulpmiddel voor deze manier van reflecteren is de STARR- of Korthagen methodiek. Als sluitstuk geef je jaarlijks de compliance-verklaring af. Hiermee verklaar je dat je het portfolio hebt afgerond. Uiterlijk 31 januari geef je compliance-verklaring af op MijnNBA.

Hoe maak je leeractiviteiten aannemelijk?

Feitelijk gaat het om stukken waarmee je aannemelijk maakt dat je de in het portfolio opgenomen leeractiviteit hebt verricht.

Voorbeelden van onderbouwende documenten zijn:

  • deelnamebewijzen of eventueel inschrijvingsbewijs
  • slides van een gevolgde presentatie
  • samenvatting van gelezen literatuur
  • notulen van een bijgewoonde vergadering

Daarnaast blijkt uit de reflectie hoe het geleerde in de praktijk is toegepast.

Online NBA PE-portfolio

Voor NBA-leden is een online PE-portfolio tool ontwikkeld waarin je per (kalender)jaar je portfolio bijhoudt. Van het invullen van je PE-plan tot en met de reflectie op je PE-activiteiten. Gebruik van de NBA online PE-tool is niet verplicht. Je kunt je portfolio ook zelf bijhouden, bijvoorbeeld in Word of Excel of op het HR-systeem van je organisatie. 

Voorbeelden uitwerking PE-portfolio

Om je te helpen bij het invullen van je PE-portfolio hebben we een aantal PE-portfoliovoorbeelden uitgewerkt. Dit zijn geen uitwerkingen van hele portfolio's, maar per voorbeeld wordt een specifiek leerdoel uitgewerkt met een goede reflectie. Er is een voorbeeld voor de competentie houding, een voor de competentie vaardigheden en twee voor de competentie vaktechnische kennis. 

Download

Vanaf 2021 geldt het nieuw systeem van permanente educatie voor alle accountants. Voor 2021 was er een verplicht puntensysteem waarbij accountants uit door de NBA goedgekeurde cursussen konden kiezen.

Contact

Helpdesk PE

088 4960 352