Het NBA-bestuur heeft ‘Duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023, omdat duurzaamheid een grote maatschappelijke opgave is waarin accountants binnen verschillende werkvelden een belangrijke rol (gaan) spelen. Het onderwerp wordt breed ingestoken. 

Over dit formulier

Vermeld bij uw motivering altijd het jaar waarvoor je ontheffing aanvraagt. Je kunt een ontheffingsverzoek wegens bijzondere omstandigheden doen indien sprake is van:

a. (langdurige) ziekte; of
b. langdurige zorg voor een naaste; of
c. andere bijzondere persoonlijke omstandigheden; 

Vul in het formulier in op welke grond (a, b of c) je een ontheffing aanvraagt. Geef ook een indicatie van de termijn waarop je verwacht weer aan de PE-verplichting te kunnen voldoen.

Met klem verzoeken wij de volgende gegevens niet in te sturen:

  • nadere specificering van ziekten (de naam van de ziekte);
  • diagnoses of medische rapporten;
  • doktersverklaringen;
  • details van een scheiding; etc.

Je ontvangt binnen zes weken een schriftelijke reactie op je verzoek.

Vraag ontheffing aan:

* Verplichte velden
Ik kan niet voldoen aan de PE-plicht door: *

Contact

Helpdesk PE

088 4960 352

Heb je vragen over PE of kun je onverhoopt geen compliance-verklaring afgeven? Neem dan contact met ons op.