Volgens de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE) moet u uw PE-activiteiten bijhouden in een persoonlijk PE-portfolio. Hierin legt u de volgende stappen vast:

  1. Beschrijving van de werkzaamheden die uw functie typeren en de daarbij behorende resultaten
  2. Beschrijving van de leerdoelen 2023 per werkzaamheid en de eventuele wijzigingen daarin gedurende het jaar
  3. Beschrijving van de PE-activiteiten die u in het licht van de gestelde leerdoelen van plan was in 2023 te verrichten
  4. Beschrijving van de wijze waarop u uitvoering heeft gegeven aan de voorgenomen PE-activiteiten
  5. Beschrijving van de behaalde leerresultaten in relatie tot uw beroepspraktijk

Zorg dat u uw PE-portfolio uiterlijk 31 januari 2024 afrondt en bevestig dat u hebt voldaan aan bovenstaande PE-verplichtingen. Dat doet u door het zetten van een vinkje op MijnNBA.nl. Ga naar MijnNBA.nl en selecteer het tabblad PE-compliance. Hier geeft u de compliance-verklaring over 2023 af. Mocht u onverhoopt geen compliance-verklaring over 2023 kunnen afgeven, meld dit dan aan de NBA.

Houdt u uw PE-portfolio bij in een andere periode dan het kalenderjaar, dan heeft de compliance-verklaring betrekking op het PE-portfolio dat u in de loop van 2023 heeft afgerond.

Ook als u geen gebruikmaakt van de NBA PE-tool moet u op MijnNBA.nl aangeven dat u hebt voldaan aan de PE-regelgeving.

Vastlegging PE-portfolio

De vastlegging van uw portfolio is vormvrij. U kunt het online NBA PE-portfolio op MijnNBA gebruiken, uw portfolio in Word/Excel maken of via het systeem van uw werkgever bijhouden. Ook bieden verschillende (commerciële) aanbieders PE-tools aan voor de vastlegging van uw PE-portfolio.  

Indien u een andere PE-tool gebruikt dan het online NBA PE-portfolio, dan hoeft u uw PE-portfolio niet te uploaden naar de NBA-omgeving. U bewaart uw PE-portfolio in eigen beheer en/of in de omgeving van uw werkgever. Het is niet mogelijk uw PE-portfolio en/of bijbehorende bewijsstukken te uploaden naar de NBA-omgeving.

Controle portfolio's

Bij het afgeven van compliance bevestigt u dat u hebt voldaan aan de PE-verplichting en dat u een of meerdere PE-portfolio‘s , inclusief eventuele onderbouwende stukken, binnen twee weken kan opleveren aan de NBA als u daartoe wordt verzocht, omdat u in de controlesteekproef valt. Op deze manier kunnen wij beoordelen of uw portfolio:

  • in voldoende mate bijdraagt aan uw verplichting om uw vakbekwaamheid bij te houden (art. 12 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants); en
  • voldoet aan de eisen die op grond van de NVPE worden gesteld.

Om controles mogelijk te maken, bent u verplicht om uw PE-portfolio’s en de bewijsstukken van de PE-activiteiten ten minste zes jaar te bewaren.

PE-portfolio 2024

In het PE-portfolio wordt onderscheid gemaakt tussen het Plan van aanpak (stap 1 t/m 3) en de Reflectiefase (stap 4 en 5). U bent verplicht om uw plan van aanpak voor 1 april 2024 op te stellen. In dit plan van aanpak beschrijft u uw werkzaamheden met bijbehorende resultaten, uw leerdoelen voor het komende jaar aan en welke PE-activiteiten u in 2024 voornemens bent te gaan uitvoeren.

Uiteraard kan het plan van aanpak in de loop van 2024 worden aangepast en/of aangevuld als daar aanleiding toe is.

Gevolgen gebroken boekjaar voor plan van aanpak

Bent u werkzaam bij een organisatie met een gebroken boekjaar, dan geldt mogelijk een afwijkende cyclus. De deadline voor het plan van aanpak kan daardoor opschuiven. Uw werkgever zal u hier over informeren.

Ontheffing

Heeft u in 2022 te maken gehad met bijzondere omstandigheden (zoals langdurige ziekte) waardoor u uw PE-portfolio niet of niet geheel heeft kunnen afronden, dan kunt u desgewenst een ontheffingsverzoek indienen via het formulier ontheffingsverzoek bij bijzondere omstandigheden.

Voor vragen neem contact op met

Helpdesk PE

088 4960 352

Heb je vragen over PE of kun je onverhoopt geen compliance-verklaring afgeven? Neem dan contact met ons op.

Download