De afdeling Lerend Beroep is op diverse fronten betrokken bij de accountantsopleidingen, vooral bij de praktijkopleidingen. Ons streven is om trainees hierbij de juiste ondersteuning te bieden, zodat het volgen van de praktijkopleiding soepel verloopt. Dit doen we onder meer door te informeren en te adviseren bij vragen en eventuele problemen met betrekking tot de opleiding.

We werken daarbij ook samen met de verschillende partijen die bij de opleidingen betrokken zijn zoals onderwijsinstellingen, praktijkbegeleiders, beoordelaars en andere vertegenwoordigers van de stagebureaus. Naast het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de Raad voor de Praktijkopleidingen, voeren we met betrekking tot de praktijkopleidingen onder meer de volgende werkzaamheden uit:

  • Organisatie (introductie) bijeenkomsten
  • Verwerking aanmeldingen;
  • Begeleiden van trainees die onder het NBA stagebureau vallen;
  • Organisatie simulatieopdrachten (AA);
  • Zorgen voor nieuwsbrieven, informatiegidsen, bijhouden website en Facebook;
  • Bedrijfsbezoeken bij trainees die onder het NBA stagebureau vallen (RA);
  • Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO);
  • Organisatie praktijkexamens en workshops

Vragen

Heb je vragen? Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Telefoon: 088 496 04 40
E-mail: praktijkopleiding@nba.nl