Nieuwe governance van de NBA

De nieuwe NBA-governance is een omvorming van de huidige, strak gereglementeerde structuur van ledengroepen en adviescommissies naar een meer open cultuur met meer inbreng vanuit leden. Daarbij is er wel een onderscheid tussen top down ingerichte en op kennisontwikkeling gerichte verbanden (faculties) en bottom up ingerichte losse verbanden, waarin de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd (communities).

Bij communities kunnen ook niet-leden van de NBA zich aansluiten, op eigen verzoek of na uitnodiging door de communitymanager. Zij worden vervolgens ook toegelaten op het platform.

Over het platform

Alle leden van de NBA hebben toegang tot het platform. Aan de hand van door leden zelf ingevulde profielen (expertise, interesses en specialismen) kunnen zij elkaar makkelijk vinden en contact leggen. Zo wordt kennisoverdracht en best practice-delen laagdrempelig beschikbaar, volgens het motto van het platform: ontmoeten, samenwerken en kennisdelen.

Initiatieven van leden krijgen daarnaast ook volop de ruimte op het platform. Zo kunnen leden zelf groepen maken of ideeën aandragen voor nieuwe communities. Waar nodig en relevant worden communities ondersteund door de beroepsorganisatie, ook worden relevante externe stakeholders betrokken bij de community-activiteiten.

In communities trekken leden en experts samen op en ontwikkelen zij kennis door en voor de beroepsgroep. Kennisontwikkeling die uiteindelijk ten goede komt aan alle leden.

Accounttech en Planet Finance

Op het platform zijn al twee communities actief: Accounttech en Planet Finance. Deze als pilots gestarte communities lopen al ruim een jaar en zijn inmiddels succesvol. De community Planet Finance verbindt accountants en andere financiële professionals rondom vraagstukken over duurzaamheid. Binnen de community Accounttech wordt gezocht naar innovaties die de kwaliteit van het werk van de accountant bevorderen.