Het NBA-bestuur heeft besloten tot dit onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Mannak is sinds augustus voorzitter van de raad van commissarissen van KeenCorp.

De heer Mannak is per direct op non-actief gesteld, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Het bestuur van de NBA verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Tot dat moment doet het bestuur geen nadere mededelingen over de kwestie.

Directeur Berry Wammes neemt voorlopig de taken van de algemeen directeur waar.