Achtergrond

De NBA heeft het consultatiedocument met daarin een voorstel tot een wijziging in de ViO gepresenteerd. De NBA stelt daarin de volgende wijziging voor:

  • opnemen van de definitie beursgenoteerde onderneming (art. 1 ViO). Deze wijziging hangt samen met de wijziging van de definitie van Public Interest Entity (hierna: PIE) in de IESBA Code of Ethics.

Met ingang van 15 december 2024 zal IESBA de Code of Ethics wijzigen. IESBA heeft deze wijzigingen aangekondigd in een Final Pronouncement (Final Pronouncement Listed Entity and Public Interest Entity). IESBA heeft deze pronouncement uitgebracht in reactie op vragen van de wereldwijde stakeholders (toezichthouders en gebruikers) om de onafhankelijkheidsbepalingen aan te scherpen en duidelijker te maken. De wijzigingen in de IESBA Code of Ethics hebben geleid tot het voorstel van NBA tot het opnemen van de definitie beursgenoteerde onderneming in art. 1 ViO. In het consultatiedocument wordt hierover nadere uitleg gegeven.

Daarnaast heeft IESBA de pronouncement Final Pronouncement Technology related Revisions to the Code gepubliceerd. Als gevolg van de invloed van technologie in de dienstverlening van accountants speelt technologie een steeds belangrijker rol binnen onze regelgeving. In de pronouncement heeft IESBA de gevolgen van deze technologische ontwikkelingen verwerkt. De NBA is van mening dat de voorgestelde wijzigingen in de Code of Ethics geen gevolgen hebben voor de huidige VGBA en ViO. In het consultatiedocument wordt hierover nadere uitleg gegeven.