Dat blijkt uit de reactie van de NBA op de consultatie van de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Die nieuwe wet, waarvan de consultatie medio juli is gestart, is gericht op implementatie van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD in Nederland.

Het toelaten van een 'Independent Assurance Services Provider' (IASP) voor het geven van duurzaamheidsassurance is door de NBA afgewogen tegen het belang van kwaliteit. Het huidige wetsvoorstel is nog niet duidelijk over de CSRD-eis dat dergelijke andere deskundigen aan vergelijkbare eisen als accountants en accountantsorganisaties moeten voldoen.

De NBA stelt voor om, naast de externe accountant die de wettelijke controle doet, ook andere externe accountants van dezelfde organisatie toe te laten tot het geven van assurance bij duurzaamheidsinformatie. Zo wordt de beschikbare capaciteit maximaal benut.

Overgangsregeling

Verder wil de NBA dat aanvullende eisen vanuit de CSRD in de Wta alleen gaan gelden voor accountantsorganisaties die hun AFM-vergunning uitbreiden met duurzaamheidsassurance. Dat is nu nog niet duidelijk genoeg.

Daarnaast pleit de NBA voor een overgangsregeling voor mensen die nu al accountant zijn, zodat zij ook zonder theoretische opleiding voor duurzaamheidsassurance wel geregistreerd kunnen worden om dergelijke assurance te mogen geven.

Uitvoeringstoets

De NBA reageert ook op een verzoek van het ministerie tot het doen van een uitvoeringstoets. De NBA kan de aan haar toegewezen nieuwe taken uitvoeren. Maar de nieuwe eisen hebben veel impact op de hele verslaggevings- en controleketen, daarom moet er snel duidelijkheid komen over de details.

De beroepsorganisatie wil zich sterk maken voor een goede implementatie van de CSRD in Nederland, maar is wel bezorgd over signalen die duidelijk maken dat sommige ondernemingen nog niet met de voorbereidingen zijn gestart.

De consultatie van de nieuwe wet loopt nog tot 10 september.

Downloads