De vastlegging van het PE-portfolio (en dus ook van het Plan van aanpak) is vormvrij en in eigen beheer. Je kan gebruikmaken van de online NBA PE-portfolio op MijnNBA, een tool van een andere aanbieder is ook toegestaan. Je kan er ook voor kiezen een eigen Word- of Excelformulier te gebruiken.

Invulling van het verplicht PE-thema 'duurzaamheid'

Het NBA-bestuur heeft 'duurzaamheid' als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023. Iedere accountant dient dit jaar minimaal acht uur te besteden aan ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. De wijze waarop je invulling geeft aan de verplichting is vormvrij en zal (mede) afhankelijk zijn van het werkveld en het huidige kennisniveau.

Ontwikkelaanpak

Om jou meer richting te geven bij het formuleren van leerdoelen en leerinterventies is een ontwikkelaanpak gemaakt. Je bepaalt zelf je leerdoel en de wijze waarop je invulling geeft aan het verplichte thema. Aan de hand van twee vragen (werkveld én niveau) kom je uit bij een ontwikkeladvies.