Uitgangspunt is dat beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2025 een VOR (nieuwe stijl) zullen gaan opnemen in het bestuursverslag.

Alle schragende partijen, te weten de vakbonden CNV en FNV, beleggersorganisaties VEB en Eumedion, Euronext, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), ondernemersorganisatie VNO-NCW en de NBA, zijn tot een akkoord gekomen om de VOR in de corporate governance code op te nemen.

Werkgroep

Om tot dit resultaat te komen is een werkgroep gevormd onder leiding van Jaap van Manen, die een ambitieuze VOR heeft nagestreefd. Met het voorstel houdt de werkgroep rekening met zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing. De NBA stelt "verheugd" te zijn dat dit traject succesvol is afgerond en dat het voorstel om een VOR in de code op te nemen door alle schragende partijen wordt gedragen.

Omdat er op dit moment geen monitoring commissie is, heeft de werkgroep ervoor gekozen om het voorstel tot wijziging van de code naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming te sturen.

Downloads