Ook diensten verleend door een accountantskantoor vallen onder de strekking van de wetgeving dat geen verboden zaken mogen worden gedaan met (rechts)personen die op de EU-sanctielijst staan of met hen verbonden partijen, tenzij ontheffing is verkregen. Een en ander is mede op basis van ingewonnen juridisch advies duidelijk geworden.

Dit betekent dat, in voorkomende gevallen, het oorspronkelijke advies om diensten te bevriezen van kracht blijft. De accountant mag geen afscheid nemen van cliënten, aldus de Alert. "Bevriezing van de dienstverlening is ingegeven door de gedachte dat voorkomen moet worden dat de cliënt een andere accountant vraagt om alsnog de dienst uit te voeren en op die wijze het doel van de sanctiewetgeving wordt omzeild."

Routekaart

Op dit moment is de NBA in gesprek met de betrokken ministeries over de routekaart die accountants moeten volgen, zoals bij welke loketten bevroren diensten moeten worden gemeld en waar ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt een nieuwe update van de Alert uitgebracht.

NBA Alert 45 richt zich zowel op accountants in de controlepraktijk, als op samenstellend accountants en accountants in business.