Op 30 januari j.l. overhandigde de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport 'Vertrouwen op Controle' aan minister Hoekstra en op 20 maart j.l. zond minister Hoekstra de kabinetsreactie op beide rapporten aan de Tweede Kamer, waarin de minister een pakket maatregelen presenteert om tot een duurzame verhoging van de kwaliteit van de accountancysector te komen, gericht op de wettelijke jaarrekeningcontrole.

Vandaag publiceert de NBA haar reactie op beide rapporten en de kabinetsreactie en gaat zij nader in op de belangrijkste onderwerpen, aanbevelingen en aangekondigde maatregelen.

Lees hieronder de reactie van de NBA op de rapporten van de CTA en MCA en de kabinetsreactie.

Download