Op 2 februari 2011 heeft de NBA een eerste open brief over pensioenen gepubliceerd. In die brief hebben accountants die pensioenfondsen controleren al aandacht gevraagd voor diverse signalen.

Negen jaar later acht de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) de signalen nog steeds actueel. Door middel van deze open brief vraagt de SVP opnieuw aandacht voor een aantal signalen.

Download