Sinds 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de taken in het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg en Wmo. In de huidige praktijk zijn gemeenten nog in belangrijke mate afhankelijk van de productieverantwoordingen (met bijbehorende controleverklaringen) van zorgaanbieders voor zorg in natura (op basis van het landelijke ISD controleprotocol) voor het aspect prestatielevering.

De Sectorcommissie Decentrale Overheden heeft een notitie opgesteld over de controle van het recht op zorg. De notitie handelt over het aspect 'toewijzing' en de noodzaak en betekenis van de aanwezigheid van een (geldige) 'verwijzing' om het recht op zorg te kunnen vaststellen.

De notitie bevat guidance voor accountants die (interne / externe controle) werkzaamheden verrichten voor gemeenten. De notitie wordt als input ingebracht voor het te actualiseren landelijk ISD controleprotocol.

Download