Aan de tendens dat het voor organisaties lastiger is een controlerend accountant te vinden ligt een aantal factoren ten grondslag. De accountantssector heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de wettelijke controles. Dit heeft onder andere geresulteerd in een hogere urenbesteding per controle en dientengevolge een verkleining van de klantportefeuilles gegeven de beschikbare capaciteit. De kwaliteitseisen komen tevens tot uiting in een strengere cliëntselectie (aanvaarding en/of continuering) en de specialisatie van accountantsorganisaties in bepaalde sectoren. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor accountants. Veel accountantskantoren zijn door de toegenomen urenbesteding niet in staat om hun vacatures te vervullen.

De NBA constateert dat accountantsorganisaties nog steeds cliënten met een verhoogd risicoprofiel aannemen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd constateert de beroepsorganisatie dat er cliëntorganisaties zijn die niet kunnen of willen voldoen aan kwaliteitseisen die gelden voor hun administratieve organisatie. Hogere eisen aan de controle vergen ook een vereist kwaliteitsniveau in de rest van de financiële keten.

De NBA is van mening dat de eerste verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede administratieve organisatie bij deze organisaties zelf ligt. Voorzitter Marco van der Vegte: "Het is niet de bedoeling dat een accountant recht maakt wat krom is. De sector heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kwaliteit en we verwachten van de cliënten die we controleren dat zij dat ook doen. We kunnen geen organisaties faciliteren die, om welke reden dan ook, niet voldoen aan basale kwaliteitsvoorwaarden rondom hun governance en interne beheersing."

De NBA heeft haar standpunt bepaald in overleg met de Autoriteit Financiële Markten.