Nieuw in het Groenboek zijn de onderwerpen preparer extensions en de wijze waarop een accountant ondersteuning kan verlenen bij het opstellen van een SBR-jaarrekening. Met preparer extensions kan een ondernemer aanvullende informatie opnemen in een SBR-jaarrekening terwijl dit niet wordt ondersteund door de Nederlandse Taxonomie. Ook kan met een preparer extension de volgorde van de diverse onderdelen in een jaarrekening worden gewijzigd.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van de SBR jaarrekening geldt de 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten' (ViO) als basis. In het Groenboek worden de scenario's technische conversie en ondersteuning bij het samenstellen nader toegelicht.

Download