Uitspraak Accountantskamer

De NBA is blij met de uitspraak van de Accountantskamer, waarin de klachten door een accountant uit Limburg tegen een bestuurslid van de NBA allemaal ongegrond zijn verklaard.