Urgentietijdlijn duurzaamheid geactualiseerd

De Urgentietijdlijn duurzaamheid is geactualiseerd. Nieuwe informatie is opgenomen over de koolstofbeprijzing aan de grens. Deze regeling wordt de komende jaren ingevoerd en heeft gevolgen voor de bouw en de industrie. Tevens zijn de CO2-registratie per werknemer (bij organisaties met minder dan 100 fte) en de energiebesparingsplicht uitgesteld.

De urgentietijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste regelingen op het gebied van milieu en klimaat voor negen branches. Hierdoor kunt u, als adviseur van de mkb-ondernemer, uw klant helpen bij het toekomstbestendig maken van zijn/haar onderneming.

De urgentietijdlijn duurzaamheid is opgesteld door de SRA. Publicatie van deze urgentietijdlijn maakt deel uit van de samenwerking van de Commissie MKB en de SRA in de MKB-agenda 2023.