Herziene NBA-handreiking 1142 Beleggingsinstellingen en -ondernemingen

Handreiking 1142 is geactualiseerd (vorige versie was van juni 2021) naar de nieuwe regelgeving prudentiële eisen (zie paragraaf 4.4). Met de voorgestelde tekstaanpassingen wordt uitgelegd hoe de accountant om moet gaan met de Investments Firms Regulation (IFR) en de Nederlandse implementatie van de Investments Firms Directive (IFD).

Uit de consultatie zijn geen reacties binnengekomen. De handreiking is daarom ongewijzigd ten opzichte van de consultatieversie van december 2022.