NBA Helpdesk blijft vraagbaak voor de leden

Het aantal telefonische vragen voor de NBA Helpdesk is afgelopen jaar gedaald in vergelijking met de 'corona-jaren'. In 2022 is de NBA Helpdesk 2516 gebeld door leden met een vaktechnische vragen. Dit is ruimschoots meer dan in de jaren vóór corona. In vergelijking met 2019 steeg het aantal vragen met 50 procent.

In de 'corona-jaren' 2020 en 2021 gingen de vragen voor het overgrote deel over de inhoud en toepassing van de diverse steunmaatregelen. Ook het afgelopen jaar was de NOW-regeling het onderwerp waarvoor het meest werd gebeld.

Jaar         Totaal

2022         2.516
2021         4.765
2020         3.229
2019         1.669
2018         1.883
2017         1.665
2016         1.558
2015         1.357
2014         1.305
2013         1.205

Website

Bij de vragen via de website is dezelfde trend zichtbaar. 1836 digitale vragen is een teruggang in vergelijking met vorig jaar, maar een (forse) stijging in vergelijking met de jaren daarvoor. Ook deze vragen gingen voor het merendeel over de NOW-regelingen en de TVL. Daarnaast kwamen veel vragen binnen die betrekking hadden op Audit & overige assurance en Accounting. Voorbeelden van veelgestelde vragen zijn de waardering van een deelneming bij een overname, hoe moet worden omgegaan met een geconstateerde fout in de gecontroleerde jaarrekening en wat voor type opdracht is een fusieverklaring.

Jaar       Totaal

2022      1.836
2021      2.880
2020      1.800
2019         889
2018         972

Er wordt naar gestreefd om telefonische vragen (020 – 301 0 340) altijd dezelfde dag te beantwoorden. Op vragen via de website krijgt de vragensteller normaal gesproken binnen 5 werkdagen antwoord. In verband met de grote hoeveelheid vragen en een vacature lukt het op dit moment niet om altijd binnen een dag te reageren.

Grafiek.jpg

Vacature

De NBA helpdesk heeft op dit moment een vacature.