De NBA publiceert de herziene NBA-handreiking 1144

In januari 2023 heeft het Bestuur van de NBA de update van de Handreiking 1144 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij pensioenfondsen goedgekeurd. Het gaat om een update naar de huidige stand van de wet- en regelgeving (vorige versie was van maart 2019).

Wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen een update ten aanzien van IORP II op basis van ervaringen vanuit de interne auditfunctie en een update ten aanzien van de relevante regelgeving zoals genoemd in de handreiking (waaronder Pensioenwet e.a.). Overige wijzigingen zijn beperkt tot het schrappen van overbodige of dubbel opgenomen teksten en verder is de handreiking genderneutraal gemaakt. De consistentie met de overige handreikingen voor de financiële instellingen (1142 t/m 1145) is gehandhaafd.