Internationale standaard voor kwaliteitsmanagement (van de IAASB) per 15 december 2022 van toepassing

De datum van 15 december 2022 is door de IAASB bepaald als moment waarop de bepalingen van de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement (ISQM 1) van toepassing zijn geworden. 

ISQM 1 heeft in Nederland geen rechtstreekse werking; hiervoor is het nodig dat de bepalingen van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)/het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) voor accountantsorgnasaties en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) voor accountantskantoren worden aangepast.

Omdat de Wta (hoofdstuk 3) en de NVKS (paragrafen 4 en 5) open normen bevatten met betrekking tot de inrichting van het stelsel van kwaliteitsbeheersing is het de verwachting dat accountantsorganisaties/-kantoren zich bij het inrichten van hun kwaliteitsbeleid laten inspireren door de bepalingen in ISQM 1. Al dan niet op basis van de instructies van hun internationale organisaties. Dat betekent dat sommige accountantsorganisaties/-kantoren hun kwaliteitsbeleid hebben aangepast op basis van ISQM 1.

Vraag

Naar aanleiding daarvan komt in de praktijk de vraag naar voren of in assurance-rapporten mag worden verwezen naar ISQM 1 als kwaliteitsbeheersingsstelsel.

 

Antwoord

In Nederland is de regelgeving voor kwaliteitssystemen voor accountantsorganisaties vastgelegd in Wta, Bta, Europese Verordening 537/2014 en de Verordening accountantsorganisaties (VAO). De regels voor het niet-wettelijk domein zijn vastgelegd in de NVKS. Zoals hiervoor aangegeven is op dit moment de Nederlandse (en Europese) wetgeving nog niet aangepast aan ISQM 1. De NBA wacht met het actualiseren van de NVKS op basis van ISQM 1 tot de wetgeving is aangepast om te voorkomen dat verschillen ontstaan.

In assurance-rapporten moet op grond van Standaard 3000A.69i (en een aantal andere assurance-standaarden in de 3000-serie) worden vermeld dat de NVKS is toegepast. Dit blijft ook nu van toepassing. Accountants die daarnaast ook willen verwijzen naar ISQM 1 kunnen dat doen, naast de verwijzing naar NVKS, mits uiteraard aan alle vereisten van ISQM 1 is voldaan.