Nieuwe guidance beschikbaar voor de CSRD materialiteitsanalyse bij duurzaamheidsverslaggeving

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft de concept-guidance gepubliceerd die bedrijven helpt om hun materialiteitsanalyse in het kader van CSRD/ESRS op te stellen.

Deze guidance geeft meer richting aan de algemenere richtlijnen over de materialiteitsanalyse in ESRS 1: General Disclosures. De guidance is nog niet definitief. De guidance wordt op 23 augustus 2023 besproken in de Sustainability Reporting Board (SRB) van EFRAG. Tegelijkertijd biedt deze guidance alvast een handvat aan alle bedrijven die bezig zijn om hun CSRD materialiteitsanalyse op te stellen.

Naast de materialiteitsanalyse zijn deze zomer twee belangrijke documenten gepubliceerd ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving en assurance daarbij.
De Europese Commissie heeft de definitieve set European Sustainability Reporting Standards gepubliceerd (ESRS). Deze standaarden zullen nog moeten worden geaccepteerd door het Europees Parlement, maar het Parlement kan de standaarden niet meer wijzigen.

De IAASB heeft de concept-ISSA 5000 gepubliceerd:

De consultatie loopt tot begin december 2023. Deze standaard zal gebruikt worden voor internationale assurance opdrachten voor duurzaamheidsverslaggeving.