Nieuwe rol voor NBA-directeur Berry Wammes

Algemeen directeur Berry Wammes heeft recent bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aangegeven dat hij op afzienbare termijn wil stoppen met zijn huidige functie bij de beroepsorganisatie.

Berry Wammes (324x324)Berry Wammes zal zich, na een directeurschap van dertien jaar, binnen de NBA nog enkele jaren toeleggen op kennisdeling en kennisontwikkeling; een gebied dat altijd al zijn interesse had. Hij blijft daarmee de komende jaren nog in dienst van de NBA.

Het bestuur van de NBA heeft het voornemen om, vanwege de veranderingen waar de NBA en de sector voor staan en de complexiteit daarvan weer een tweehoofdige directie te benoemen. De directie zal dan gaan bestaan uit een algemeen directeur en een operationeel directeur. De algemeen directeur, die ook eindverantwoordelijk is, gaat zich bezighouden met strategische en bestuurlijke zaken. Ook onderhoudt zij of hij zich met de externe relaties. De operationeel directeur is verantwoordelijk voor de programma’s en de bedrijfsprocessen.

NBA-voorzitter Kris Douma: “Wij zijn blij dat Berry Wammes zich nog enkele jaren zal blijven inzetten voor de beroepsorganisatie. Het bestuur zal binnenkort starten met de werving voor het nieuwe directieteam. Totdat daarvoor invulling is gevonden blijft Berry in zijn huidige rol werken aan de verbetering van het beroep.”

Zodra er meer bekend is over de procedure voor de werving van de nieuwe directie, zullen daarover op de website van de NBA mededelingen worden gedaan.