Loketten voor ontheffing op verbod accountancydiensten onder EU-sanctiewetgeving Rusland bekend

Diensten verleend aan Rusland door een accountantspraktijk zijn verboden diensten onder de (EU-) sanctiewetgeving. In specifieke gevallen kan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontheffing van het verbod tot levering van diensten verlenen, onder de voorwaarden die het ministerie passend acht. Dit is geregeld in artikel 4 van Vo 269/2014. Het moet dan om essentiële diensten voor de organisatie gaan waarvoor vast moet komen te staan dat deze economische middelen noodzakelijk zijn voor de basisbehoeften van de gesanctioneerde (rechts)personen.

Voor ontheffings- en vergunningsverzoeken voor het verrichten van diensten aan een gesanctioneerde partij kan de partij die de diensten levert aan de gesanctioneerde partij zich richten tot de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) via het formulier 'Aanvraag Vergunning uitvoer of doorvoer strategische goederen of sanctiegoederen' Sanctiemaatregelen (belastingdienst.nl).

De minister van Financiën is de bevoegde autoriteit om een ontheffing te verlenen aan een gesanctioneerde partij waarmee bevroren tegoeden kunnen worden vrijgemaakt voor de betaling voor essentiële diensten die worden geleverd aan de gesanctioneerde partij. De gesanctioneerde partij kan voor een dergelijke ontheffing mailen naar sancties@minfin.nl.
Dergelijke ontheffingen worden door de betrokken ministeries op elkaar afgestemd.

Deze informatie zal op korte termijn in de versie 3.0 van Alert 45 worden opgenomen.

Speciale pagina over Oekraïne en sancties Rusland