Tweede Kamer spreekt met minister Kaag over accountantsberoep

Op woensdag 30 maart debatteerde de Commissie Financiën van de Tweede Kamer met minister Kaag van Financiën over accountancy. Daarbij ging het onder meer over de voortgang van de Kwartiermakers toekomst accountancysector, onderzoek naar structuurmodellen en nieuwe wetgeving.

Bij het debat waren vier van de twintig Tweede Kamer-fracties aanwezig: VVD, D66, PvdA en SP. De partijen erkenden dat de sector, na de schandalen uit het verleden, stappen heeft gezet om te verbeteren.

De aanwezige Kamerleden vroegen onder meer aandacht van de minister voor mogelijke extra lastendruk in het mkb, als gevolg van de nieuwe Wet toekomst accountancysector. Zo zou bij invoering van de kwaliteitsindicatoren (AQI's) een mkb-toets raadzaam kunnen zijn.

Structuurmodellen

Ook werd gesproken over structuurverandering in de openbare praktijk. Naar diverse structuurmodellen loopt onderzoek door de kwartiermakers. Het onderzoek naar ‘joint audit’ is in november 2021 afgerond, de uitkomsten van het onderzoek naar ‘audit only’ volgen medio 2022 en een experiment rondom het ‘intermediairmodel’ loopt tot medio 2023. In de slotrapportage van de kwartiermakers wordt over de uitkomsten van deze onderzoeken bericht. Ook de voor- en nadelen van het partnermodel worden daarin meegenomen, heeft de minister toegezegd.

Daarnaast werd gesproken over thema’s als fraude en continuïteit, cultuur en het in control statement. De aanwijsbevoegdheid voor ondernemingen die geen accountant kunnen vinden, wordt belegd bij de NBA. De kwartiermakers houden minister Kaag via tussenrapportages op de hoogte en zij hoort positieve geluiden over het beroep vanuit partijen als de AFM.

Toezeggingen

De minister heeft aan het slot van het overleg met de Tweede Kamer de volgende toezeggingen gedaan:

  • Het verloop van het intermediair onderzoek meenemen in de brief van de minister over de voortgangsrapportage van de kwartiermakers.
  • Een voorstel over structuurmodellen op basis van de onderzoeken, waarin ook de voordelen en nadelen van het partnermodel worden meegenomen.
  • Het monitoren van de Audit Quality Indicators (AQI’s) voor de mkb-praktijk en dit terugkoppelen aan de Kamer.
  • In gesprek gaan met de sector over niet-financiële verslaggeving en dit terugkoppelen aan de Kamer.
  • In het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector ingaan op mogelijke reputatierisico’s als gevolg van de aanwijsbevoegdheid.

Het debat is hier terug te kijken. Accountant.nl heeft een artikel over het debat gepubliceerd.