Aanpassingen NV COS 2023

Naar aanleiding van de door de IAASB uitgebrachte: ‘Conforming Amendments to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code’ heeft de NBA een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld voor de NV COS. Deze worden verwerkt in de HRA 2023 en directe actie van accountants is nu niet nodig. In bijgaand document vindt u deze tekstuele aanpassingen.

Achtergrond

Hoewel in Nederland de IESBA Code is geïmplementeerd via de VGBA en de ViO, hebben deze tekstuele wijzigingen deels toch invloed op de Standaarden in de NV COS. Deze wijzigingen zijn in november/december 2021 geconsulteerd en hierop zijn geen reacties ontvangen. In bijgaand document vindt u de definitieve aanpassingen.

De webversie HRA 2022, met hierin de NVCOS zoals gepubliceerd in de  Staatscourant van 16 februari jl. - waarin bovenstaande wijzigingen dus nog niet zijn opgenomen - verschijnt binnenkort en wordt aangekondigd via NBA Nieuws.