Consultatie handreiking rapporteren over continuïteit in de controleverklaring

De NBA start 2 juni met de consultatie van de NBA-handreiking Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring. Reageren op de consultatie kan tot en met 15 juli 2022.

Reageren kan via consultaties@nba.nl.

Achtergrond

In de handreiking geeft de NBA nadere uitleg aan accountants met betrekking tot de sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ in de controleverklaring. Ter verduidelijking van Standaard 700 zijn in de handreiking drie scenario’s uitgewerkt binnen het continuïteitscontinuüm1 en in relatie tot de relevante onderdelen uit Standaard 570 (Continuïteit) toegelicht. De handreiking gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur ten aanzien van verslaggeving en rapportering. Ook bevat de handreiking voorbeeldteksten voor de sectie ‘Controleaanpak continuïteit.

De handreiking is een hulpmiddel om te komen tot rapporteren over continuïteit in de controleverklaring. In de handreiking zijn aanbevelingen opgenomen. Accountants kunnen deze aanbevelingen gebruiken om te komen tot een controleverklaring die specifiek is toegespitst op de situatie en complexiteit van de controlecliënt. En ook om gebruikers voldoende te kunnen voorzien in de informatiebehoefte die is beoogd vanuit de aanpassingen in Standaard 700.

1 Zie de Continuïteitsgids