NBA Alert 45 over Oekraïne en sanctiewetgeving geactualiseerd

De NBA heeft versie 3.0 gepubliceerd van Alert 45, die is uitgebracht in verband met de oorlog in Oekraïne. De wijzigingen ten opzichte van de tweede versie hebben vooral betrekking op de impact van het 6e sanctiepakket dat op 3 juni jl. van kracht is geworden op de dienstverlening van accountants zelf. De verwachting is dat het 6e sanctiepakket een grotere impact heeft dan de bestaande maatregelen gericht op gesanctioneerde (rechts)personen.

De wijziging per 3 juni 2022 in EU Verordening 833/2014 regelt dat het verboden is om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

  • de regering van Rusland; of
  • in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Lopende opdrachten die onder dit verbod vallen dienen te worden beëindigd.

De complexiteit zit met name in de beoordeling wanneer sprake is van indirecte dienstverlening en waar de organisatie feitelijk gevestigd is. De uitwerking hiervan in hoofdstuk 3.2 is mede tot stand gekomen op basis van ingewonnen juridisch advies.

Deze verzwaring van de sanctiemaatregelen komt bovenop de al sinds 2014 (annexatie van De Krim door Rusland) bestaande verplichting om diensten aan gesanctioneerde (rechts)personen of daaraan verbonden partijen te bevriezen.

NBA Alert 45 Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de wetgeving op accountants