Consultatie Standaard 3950N

De NBA start 20 juli met de consultatie van Standaard 3950N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument. Reageren op de consultatie kan tot en met 20 september 2022.

Reageren? Mail naar consultaties@nba.nl.

Achtergrond

Veel verantwoordingsinformatie wordt tegenwoordig beschikbaar gesteld op digitale wijze in plaats van op papier. De standaard is ontwikkeld om digitale verantwoordingsdocumenten, zoals bijvoorbeeld opgesteld in European Single Electronic Format (ESEF) formaat, van zekerheid te kunnen voorzien of zij opgesteld zijn overeenkomstig de geldende (technische) criteria. De Standaard is zodanig ontwikkeld dat deze niet alleen toepasbaar is voor ESEF maar ook voor andere digitale verantwoordingsdocumenten. Dit moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om assurance te geven bij CSRD verantwoordingen. De nieuwe Standaard vervangt de per definitie tijdelijke NBA-Alert 43 Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten.

Over ESEF: Effectenuitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF). ESEF maakt de rapportage van uitgevende instellingen toegankelijker en faciliteert de analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen.

Meer informatie