AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties. De AFM neemt ook het praktisch toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties over van de NBA en de SRA.

Dat meldt de AFM in haar overzicht van prioriteiten en andere toezichtactiviteiten in de jaarlijkse toezichtagenda. Vanaf 2022 voert de AFM het toezicht op de ruim 260 niet-oob-accountantsorganisaties volledig zelf uit.

Het “ingroeipad” voor de uitvoering loopt tot 2024. Prioriteit hierbij heeft het vergroten van de kennis over het niet-oob-segment en meer inzicht krijgen in de risico’s “door instellingsspecifieke en -overstijgende onderzoeken”. In de praktijk gaat dat via een data-uitvraag op organisatieniveau en op het niveau van de wettelijke controles.

Oob-kantoren

Daarnaast heeft de AFM de intentie om met een hogere frequentie onderzoek bij de zes oob-accountantsorganisaties uit te voeren; dat vraagt om politieke besluitvorming. “Het vernieuwde toezicht zal plaatsvinden zodra de uitbreiding van het kostenkader hiervoor is bekrachtigd”, aldus de AFM. Ook worden er meer datapunten gevraagd van de accountantsorganisaties.

De toezichthouder stimuleert de oob-accountantsorganisaties “om de kwaliteit duurzaam te borgen” en doet “instellingsspecifiek en -overstijgend onderzoek naar elementen van de borging”. De zes oob-kantoren worden dit jaar voorbereid op een vernieuwde toezichtmethodologie, zo stelt de AFM.

AFM Agenda 2022