Reactie bestuur NBA op voortgangsrapportage kwartiermakers

Deze week verscheen de brief van de minister van Financiën naar aanleiding van de derde voortgangsrapportage van de kwartiermakers. Minister Kaag van Financiën schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer bij die voortgangsrapportage dat er is sprake van "graduele verbeteringen" in de sector. Op het gebied van fraude vinden de minister en de kwartiermakers dat meer snelheid gewenst is. Het bestuur van de NBA heeft met instemming kennis genomen van de rapportage. De urgentie om op het gebied van fraude verdere stappen te zetten wordt door de NBA onderschreven.

Kris Douma, voorzitter van de NBA: “Wij zien een duidelijke wil om te blijven verbeteren. Ondanks de hoge werkdruk, die te maken heeft met bijvoorbeeld de NOW en de tekorten op de arbeidsmarkt houden accountantsorganisaties de kwaliteit van hun werk en hun rol bij fraude en continuïteit hoog op de agenda.” Hij wijst ook op de stappen die de NBA de komende tijd zet. In twee stappen gaan we oorzakenanalyses doen op fraude, op korte termijn op basis van de bestaande analyses door kantoren, gevolgd door een meer fundamentele wetenschappelijke analyse later dit jaar.

Over het (binnen de huidige wet- en regelgeving) rapporteren van de bevindingen wijst het bestuur op de afspraak dat er al na één jaar begonnen wordt met een analyse van de ervaringen. Ook hierin stelt Douma vast dat “accountantskantoren duidelijk aangeven stappen te willen maken.” Tegelijk is duidelijk dat er spanning bestaat in nationale en internationale wetgeving tussen geheimhouding, privacy en transparantie. Douma: “Als daar obstakels zijn is het goed dat we die in kaart gaan brengen en met betrokken partijen kijken hoe we die belemmeringen kunnen wegnemen om de rol van accountants op het gebied van fraude en continuïteit beter te kunnen vervullen.”

Tot slot doet de NBA ook nog een beroep op de politiek. Douma: “We zijn benieuwd naar de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance en schuiven graag aan als de minister zou besluiten de verschillende partijen in de keten om de tafel uit te nodigen om gezamenlijk te komen tot een effectieve aanpak van fraude. Met alleen de verbeteringen in de accountancysector zijn we er niet. Accountancy, en zeker de audit-sector staat nooit op zichzelf. Het maakt deel uit van een keten van actoren, inclusief gecontroleerde ondernemingen. Het zou goed zijn om de analyses die gemaakt worden in dat licht te blijven bezien.”