Standaard 3950N goedgekeurd voor opname in de NV COS

Het bestuur heeft Standaard 3950N - Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument goedgekeurd. Daarmee zal deze Standaard in de NV COS editie 2023 worden opgenomen. Met de inwerkingtreding van Standaard 3950N wordt NBA Alert 43 Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten ingetrokken.

In de consultatie zijn in totaal 5 reacties ontvangen die door het ACB zijn beoordeeld en waar nodig verwerkt in de Standaard.

Met deze standaard denkt de NBA accountants een tool te geven waarmee bestaande vragen om assurance zoals met betrekking tot het Europese Elektronische formaat (ESEF) kan worden voorzien. Maar ook in toekomstige vragen zoals met CSRD, de Europese regels met betrekking tot duurzaamheidsrapportering en SBR voor grote ondernemingen.

Voor bestaande SBR-toepassingen wordt geen assurance gevraagd en hoeft deze standaard dus ook niet te worden toegepast.

De NBA blijft ontwikkelingen volgen in het vaststellen of digitale documenten aan de daaraan gestelde criteria voldoen. Waar nodig zalde standaard daarop worden aangepast.

Ga naar de consultatiepagina