NBA en BFT ondertekenen toetsingsafspraken

Op 6 december is door het bestuur van de NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken door het BFT voortaan overbodig.

De Raad voor Toezicht van de NBA voert kwaliteitstoetsingen uit bij accountantspraktijken. Het Bureau Financieel Toezicht is belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), door (onder meer) accountants.

Bij de toetsing door de Raad voor Toezicht worden ook aspecten van de Wwft getoetst. Daardoor zouden accountantskantoren in het reguliere toezicht zowel door het raad als door het BFT op Wwft-aspecten worden getoetst. Het nieuwe arrangement moet dat voorkomen. Het BFT zal, op basis van het toetsingsarrangement, deze kantoren voortaan niet meer bezoeken voor eigen regulier onderzoek.

Beperkte aanpassingen

Op grond van het arrangement toetst de raad straks op de naleving van Wwft-aspecten rondom de opleiding Wwft, de aanwezigheid van een Wwft-procedure, de naleving van cliëntenonderzoek en op de aanwezigheid van procedures voor het naleven van de meldplicht.

Vanuit de Raad voor Toezicht worden toetsers voorzien van een passende instructie, die aansluit op het toetsingsarrangement. De aanpassingen zijn beperkt, aldus de raad, en hebben vooral betrekking op een iets andere wijze van rapporteren over de Wwft-aspecten. De Raad voor Toezicht zal jaarlijks over de bevindingen rondom de Wwft rapporteren aan het BFT.

Het arrangement betekent in de praktijk dat kantoren vanaf 1 januari 2023 niet meer worden bezocht voor regulier onderzoek door het BFT. Dat gebeurt alleen nog als het BFT vooraf al aanwijzingen heeft dat mogelijk sprake is van overtredingen van de Wwft.

RaadvanToezicht_ondertekening_600x375.jpg

Ondertekening

Het BFT maakte al eerder afspraken met kantoororganisatie SRA en het Register Belastingadviseurs (RB). Vanuit het ministerie van Financiën is het BFT gevraagd ook met de Raad voor Toezicht van de NBA tot onderlinge afspraken te komen over het toetsen van Wwft-aspecten.

Namens het bestuur van de NBA ondertekenden voorzitter Kris Douma en bestuurslid Annique van der Ha het toetsingsarrangement. Vanuit het Bureau Financieel Toezicht werd het arrangement ondertekend door BFT-bestuursvoorzitter Chris Breedveld.