NBA-bestuur draagt Aleks Kayhan voor als bestuurslid

Het bestuur van de NBA draagt Aleks Kayhan voor als lid van het bestuur per 13 juni 2022.

Conform het rooster van aftreden van het NBA-bestuur is er in juni één vacature.

Om te komen tot de voordracht van de nieuw in het bestuur te benoemen kandidaat heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). De heer S.L. (Steef) Visser RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie. De werving voor de vacature is gestart in december 2021.

Kandidaat

Aleks Kayhan 3 (375x375)De heer drs. A. (Aleks) M. Kayhan RA (1981) is sinds 2003 werkzaam bij EY en is partner in de controlepraktijk. Sinds 2008 is hij docent aan de Vrije Universiteit (VU) voor de postdoctorale accountantsopleiding.

In zijn rol als partner bij EY controleert hij nationale en internationale ondernemingen. Hij heeft brede ervaring in de accountancy en in communicatie in de bestuurskamers van zijn klanten. Daarnaast is hij reeds meerdere jaren actief in stakeholdersdialoog waar hij onder andere met politici, journalisten en toezichthouders in gesprek is over het accountantsberoep. Ook leidt hij binnen EY Nederland het project ten aanzien van de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Op de VU geeft hij het vak Audit & Assurance. Hij staat daarbij in nauw contact met de studenten, de co-docenten en de hoogleraren.

Sinds 2021 heeft hij een actieve rol als medeorganisator en host bij de Busy Season Talks. Dankzij zijn betrokkenheid draagt hij bij aan meer binding in de accountancysector.

Het beroep gaat Aleks aan het hart en één van zijn ambities is het bijdragen aan verbinding en vernieuwing van de accountantsprofessie. Daarnaast wil hij de regeldruk op accountants waar mogelijk helpen te verminderen zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Plaatsvervangend voorzitter

Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter worden telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. In december 2021 is de heer drs. K. (Kris) Douma benoemd tot voorzitter. De huidige plaatsvervangend voorzitter, Mevrouw drs. E.M.W.H. (Esther) van der Vleuten RA, bereikt het einde van haar bestuurstermijn en is daarom niet herbenoembaar. Het bestuur draagt mevrouw I.M (Ingrid) Hems AA voor als plaatsvervangend voorzitter.

In de Ledenvergadering van 13 juni wordt over de benoeming van het beoogde bestuurslid en de plaatsvervangend voorzitter gestemd.

Bekijk alle informatie over de Ledenvergadering »