Brochure rapporteren over fraude en continuïteit nu ook in het Engels

De NBA heeft onlangs de Engelse vertaling van de brochure 'Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring' gepubliceerd. Met deze brochure kunnen accountants hun Engelstalige klanten uitleg geven over het hoe en waarom van deze verplichting en hen alvast voorbereiden.

Achtergrond

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Om klanten tijdig te informeren en om nu alvast het gesprek met de klant aan te kunnen gaan, leggen we in deze brochure het hoe en waarom uit. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan over frauderisicofactoren, eerder geïdentificeerde frauderisico’s en de rapportage daarover door de accountant, zijn organisaties beter in staat om relevante risico’s te onderkennen en hun interne beheersing daarop aan te passen of effectiever te maken.