Termijn consultatie over fraude en continuïteit met een week verlengd

Verschillende partijen hebben de NBA laten weten meer tijd nodig te hebben voor een reactie op de consultatie ‘Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring’. Daarom wordt de termijn om te reageren verlengd met één week, tot en met 1 november. Daarna worden alle reacties openbaar gemaakt.

De afgelopen week vond er daarnaast op accountant.nl een belangrijke discussie plaats over deze consultatie. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) is van mening dat daar een aantal onderwerpen is benoemd die ook moeten worden meegenomen in de consultatie. ACB-voorzitter Anton Dieleman roept leden daarom op te reageren op het consultatiedocument, zodat de visie van zoveel mogelijk NBA-leden meegenomen kan worden.

Verder kondigt de NBA aan dat er, na sluiting van de consulatie, in de tweede helft van november een discussie zal plaatsvinden over de bevindingen en de stappen die daaruit volgen. De datum van dit debat wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.