Publicatie definitieve herziene Standaard 315

Het bestuur van de NBA heeft in oktober de vertaling van de definitieve herziene Standaard 315, Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten, goedgekeurd voor publicatie.

De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in het document Inleiding tot herziene Standaard 315.

De consultatie heeft geleid tot enkele beperkte tekstuele aanpassingen in de vertaling van de definitieve herziene Standaard 315.

De herziene Standaard is van toepassing voor verslagperioden beginnend op of na 15 december 2021. Eerdere toepassing is toegestaan.

Informatie en downloads