Green paper Moraal versus Wet

De NBA heeft een green paper uitgebracht over morele dilemma's van accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Reageren op de inhoud kan tot eind december.

Accountants worden bij de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met morele dilemma's. Wat doe je als controlerend accountant, in een situatie dat een cliënt weliswaar conform wet- en regelgeving handelt, maar dat mogelijk op gespannen voet staat met de maatschappelijke moraal? Wat zijn de verwachtingen van stakeholders hierover en hoe moet de accountant hier mee omgaan, met het oog op zijn of haar publieke rol?

De publicatie, opgesteld door de Subcommissie Ethiek van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB), dient als aanzet tot een debat met stakeholders over morele dilemma's. Het is een discussiestuk met een uitnodiging om te reageren op het document zelf én op de aan het eind van elk hoofdstuk gestelde vragen.

Voor de green paper 'Moraal versus Wet' is gesproken met een aantal stakeholders, over hun visie op morele dilemma's waarmee controlerend accountants geconfronteerd worden. Naast een theoretische achtergrond en voorbeelden van zulke dilemma's wordt ingegaan op reacties van stakeholders en hun verwachtingen over hoe de accountant met deze dilemma's om zou moeten gaan. Ook worden suggesties gedaan voor controlerend accountants, over hoe om te gaan met morele dilemma's.

Vervolg

De reacties moeten dienen als input voor een white paper als vervolgpublicatie, waarin conclusies worden getrokken en concrete aanbevelingen worden gedaan aan het accountantsberoep.

De Subcommissie Ethiek nodigt leden en stakeholders uit om te reageren op de inhoud van de green paper. Ook adviezen hoe om te gaan met dilemma's zijn welkom. Reageren kan tot 31 december 2021 via consultatie@nba.nl. Ook kan worden gereageerd via Questback; de link daarvoor is ook in de paper opgenomen.