NBA start werving van nieuwe voorzitter

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is gestart met een nieuwe procedure voor de werving van een voorzitter. Deze voorzitter zal na instemming van de ALV op 13 december 2021 de functie van Marco van der Vegte overnemen, bij het einde van diens bestuurstermijn.

Het bestuur betreurt de situatie die is ontstaan nadat de kandidaat-voorzitter, die begin april werd gepresenteerd, zich enkele dagen later terugtrok. Het bestuur is zich ervan bewust dat deze ontwikkeling niet goed is voor de accountancysector.

De selectie van een nieuwe voorzitter zal begeleid worden door bureau Ebbinge en staat onder regie van een voorzitterselectiecommissie. Die commissie is samengesteld uit leden vanuit het NBA-bestuur Ingrid Hems en Monika Bankert, oud-NBA-bestuurder Ronald van Rijswijk en drie niet-bestuurders, te weten Geert Dreschler (mkb-accountant), Adrie Kerkvliet (algemeen directeur Auditdienst Rijk) en Arnout van Kempen (zelfstandig compliance adviseur voor accountants).

Wij kijken nadrukkelijk ook naar niet-titelhouders. Bestuurlijke ervaring en gedegen kennis van en gevoel voor het stakeholderveld waarbinnen de accountancysector opereert wegen zwaar mee.

Voor de procedure en de zorgvuldigheid die daarbij hoort, voor het goed beoordelen en screenen van nieuwe kandidaten, om te borgen dat de kandidaat-voorzitter een breed draagvlak onder de NBA-leden heeft, is meer tijd nodig dan nu voorhanden is in aanloop naar de ALV van 14 juni aanstaande. Uiterlijk 1 november 2021 zal een nieuwe kandidaat voorgesteld worden. Tijdens de ALV op 13 december 2021 staat de verkiezing van de nieuwe voorzitter op de agenda.

Voorzitter van de voorzitterselectiecommissie Ingrid Hems: “Wij denken dat wij met deze aanpak komen tot een uitgewogen selectie van een nieuwe voorzitter. Dat is ook nodig, want de verbeteringen in het beroep en van onze beroepsorganisatie, die de afgelopen jaren zijn ingezet onder leiding van Marco van der Vegte, moeten doorgaan. Dat vraagt om een stevige voorzitter die op brede steun kan rekenen onder onze leden.”