NBA-bestuur draagt Ted Verkade voor als nieuwe voorzitter

Het bestuur van de NBA draagt Ted Verkade voor als lid van het bestuur per 14 juni en als nieuwe voorzitter per 13 december 2021. Bovendien stelt het bestuur Christel Deckers voor als nieuw bestuurslid per 14 juni.

Conform het rooster van aftreden van het NBA-bestuur is er in juni één vacature. Daarnaast zal de ledenvergadering een persoon benoemen die de huidige voorzitter, Marco van der Vegte, in december 2021 opvolgt en die tot die tijd wordt ingewerkt voor deze functie.

Om te komen tot de voordracht van de twee nieuw in het bestuur te benoemen kandidaten heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd, benadrukt de NBA. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). De werving voor de beide vacatures is gestart in december 2020.

Kandidaten

ted-verkade-375x375.jpgTed Verkade (1963) heeft als accountant in business veel bestuurlijke ervaring. Hij is sinds 2016 en tot eind 2021 ceo van Baker Tilly International, een netwerk van 122 accountantskantoren die gezamenlijk met 37.000 medewerkers actief zijn in 148 landen. Verkade is daarnaast lid van de Accountantskamer, een functie die hij na zijn benoeming in juni direct zal neerleggen. “Ik ben er van overtuigd dat Ted de juiste man is om het NBA-bestuur de komende jaren te leiden”, aldus NBA-voorzitter Van der Vegte. “Hij zal de veranderingen die de afgelopen periode zijn ingezet verder vorm geven.”

christel-deckers-375x375.jpgChristel Deckers (1961) is geen accountant, maar als interim bestuurder, toezichthouder en consultant in de zorg heeft zij wel de nodige ervaring met accountants. Deckers vult het bestuur aan met haar blik van buiten en een ruime ervaring op het gebied van digitalisering, HR en corporate governance, aldus de NBA. Ook zij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Volgens Van der Vegte vormt Deckers als eerste niet-accountant “een zeer waardevolle toevoeging” aan het NBA-bestuur. “Ik ben er trots op dat we met een uiterst zorgvuldige procedure en met hulp van een externe adviseur de beste kandidaten hebben gevonden.”

Drang om te vernieuwen

Volgens Ted Verkade hebben in zijn loopbaan twee aspecten steeds de boventoon gevoerd. “Enerzijds de drang om te vernieuwen en de daarvoor benodigde stappen met vastberadenheid te zetten, anderzijds de wetenschap dat ambitieuze doelen alleen bereikt kunnen worden als je het samen doet; met elkaar als accountants, maar ook met andere stakeholders.”

Eind 2021 loopt zijn termijn als internationaal bestuursvoorzitter van Baker Tilly af. “Verbinden en vernieuwen, dat is waarvoor ik mij graag voor de NBA wil inzetten. Vanaf 2022 ben ik daarvoor volledig beschikbaar.” Christel Deckers ziet er naar eigen zeggen “naar uit om met hart voor mensen en cijfers mee te bouwen aan de accountant 3.0.”

In de ledenvergadering van 14 juni wordt over de benoeming van beide beoogde bestuursleden gestemd en ook over het voorzitterschap van Ted Verkade per 13 december 2021.