Kwaliteitsapplicatie live

Eind 2020 ging de nieuwe toetsingsapplicatie live: de Kwaliteitsapplicatie.

De Raad voor Toezicht toetst ten minste eenmaal in de zes jaar of het kwaliteitssysteem van een accountantseenheid voldoet aan wet- en regelgeving. Ten behoeve van deze toetsingen wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe toetsingsapplicatie.

Vanaf november 2020 gebruiken accountantskantoren deze nieuwe applicatie voor het invullen van de (jaarlijkse) monitoringvragenlijst. Nu is de applicatie ook klaar voor gebruik voor de toetsingen. De Kwaliteitsapplicatie ondersteunt het gehele toetsingsproces, waaronder de selectie van te toetsen kantoren, het verzamelen van informatie over kantoren (monitoring- en oriëntatievragenlijst), de dossieronderzoeken en de rapportages van de toetsingen op basis waarvan de Raad voor Toezicht een eindoordeel verstrekt.

Nieuw is dat de communicatie in een toetsingsdossier tussen medewerkers van de NBA (van de afdeling Toezicht), toetsers en getoetste accountantskantoren voor het grootste deel via de Kwaliteitsapplicatie gaat. Daarmee is deze communicatie meteen centraal opgeslagen en voor de betrokkenen beschikbaar. Verbeterd ten opzichte van de oude applicatie is dat deze geschikt is voor het gebruik met de huidige internetbrowsers. Inloggen in de Kwaliteitsapplicatie gaat met dezelfde gegevens als van MijnNBA.

De nieuwe applicatie levert een bijdrage aan gebruikersvriendelijkheid en aan een meer datagedreven organisatie. De beschikbare data maakt het mogelijk om betere analyses uit te voeren en daar waar noodzakelijk te sturen en te informeren.

Meer informatie

Kwaliteitsapplicatie