Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) gepubliceerd

De NBA publiceerde op 23 oktober gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). De nadere voorschriften die de huidige NVKS wijzigen (Nadere voorschriften wijziging NVKS 2020) zijn op 28 oktober 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat de wijzigingen dan in werking treden per 29 oktober 2020.

Publicatie Staatscourant - 28 oktober

De wijzigingen hebben enerzijds betrekking op de opdrachtuitvoering door eindverantwoordelijke professionals binnen accountantskantoren en op de opdrachtuitvoering binnen het netwerk van een accountantskantoor. Wijzigingsvoorstellen zijn in de zomer aan de leden ter consultatie voorgelegd.

Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in het kader van de derdenverklaring die belastingadviseurs en boekhouders mogen afgeven bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie van cliënten.

Consultatie

De input verkregen uit de consultatie die afgelopen zomer plaatsvond bestond met name uit redactionele aanpassingen en een verbetering van de leesbaarheid. Dit alles is verwerkt in de nieuwe versie van de NVKS.

Derdenverklaring (vaststelling NOW-subsidie)

De wijzigingen maken het mogelijk dat belastingadviseurs en boekhouders binnen een accountantskantoor of in een Nederlands onderdeel van het netwerk een derdenverklaring kunnen afgeven. Een derdenverklaring kwalificeert voor accountants als een aan assurance verwante opdracht. Met ingang van 7 oktober 2020 kunnen aanvragers van een NOW-subsidie een derdenverklaring indienen bij het UWV voor de definitieve subsidieberekening van de NOW 1.0. Belastingadviseurs en boekhouders zijn (net als accountants) per 13 oktober 2020 door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als ‘deskundigen derden’ die zo’n derdenverklaring mogen afgeven. Door de eisen die de NVKS (geldend tot 28 oktober 2020) aan (opdrachtuitvoering door) eindverantwoordelijke professionals stellen, kunnen belastingadviseurs en boekhouders binnen een accountantskantoor of het netwerk geen gebruik maken van deze bij ministeriële regeling verkregen bevoegdheid. Vandaar het belang om de NVKS op dit punt snel aan te passen.

*Zodra de Nadere voorschriften wijziging NVKS 2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant wordt dit gemeld op de NBA-website.