De volgende stap naar een vernieuwde beroepsorganisatie

De NBA heeft vandaag twee documenten gepubliceerd over de aanpassing van de governance en de organisatie van de NBA met haar ledengroepen en commissies: een basisdocument en een samenvatting hiervan. Het eerste document is geagendeerd voor de ledenvergadering van 14 december a.s. en leden kunnen tot 10 november hun zienswijzen hierop indienen.

In de aanloop naar de ledenvergadering worden met enige regelmaat aanvullende documenten gepubliceerd op: www.nba.nl/governance.

Achtergrond

De vernieuwing van de beroepsorganisatie / governance staat op de agenda van de ledenvergadering van 14 december 2020. De faculties en communities, als centra voor beroepsontwikkeling en plekken waar leden elkaar kunnen vinden, vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de plannen. Het inrichten en vormgeven ervan gebeurt samen met leden. Een geleidelijke weg waarin we de ervaringen die we opdoen, gebruiken om de plannen voortdurend aan te passen en te verbeteren. Dat geldt zowel voor het traject naar de ledenvergadering toe, als voor het traject dat daarna komt.

De ledenvergadering is een belangrijke volgende stap waarin wij de leden vragen in te stemmen met het verzoek aan de minister van Financiƫn een wetsvoorstel in te dienen gericht op vernieuwing van onze beroepsorganisatie.

Indienen zienswijzen

Leden kunnen gedurende vier weken (tot uiterlijk 10 november a.s.) hun zienswijze op het basisdocument kenbaar maken bij het bestuur. Ontvangen zienswijzen brengt het bestuur ter kennis van de leden. Uw zienswijzen kunt u zenden naar de secretaris van het bestuur: Frans van Schaik op het e-mailadres f.vanschaik@nba.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u binnenkort op de pagina: nba.nl/governance

Vragen of opmerkingen

Axel-Vieth.jpg
Axel Vieth Strategisch Programmamanager