SVP publiceert tweede open brief ‘Pensioenen’

In juni 2019 is een pensioenakkoord gesloten waarbij op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. 

Op 2 februari 2011 heeft de NBA een eerste open brief over pensioenen gepubliceerd. In die brief hebben accountants die pensioenfondsen controleren al aandacht gevraagd voor diverse signalen. 

Negen jaar later acht de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) de signalen nog steeds actueel. Door middel van deze open brief vraagt de SVP opnieuw aandacht voor een aantal signalen.